Services

CBRC weekly Seminars - Autumn 2020


Topic Drug repositioning
Description
طراحی، کشف و توسعه دارو برای درمان بیماری‌های جدید یک فرآیند پرهزینه و زمان‌بر است. تکنیک‌هایی مانند جایگزینی دارو، به معنای استفاده از یک داروی از قبل طراحی شده برای یک تشخیص جدید، می‌توانند هزینه این فرآیند را کاهش دهند. در این جلسه ابتدا به معرفی مسئله جایگزینی دارو می‌پردازیم، سپس پایگاه داده‌های متداول در این موضوع را بررسی می‌نماییم، در ادامه چند روش محاسباتی را معرفی می‌کنیم.
Speaker: Zahra Ghorbanali
Time 07 October, 2020 18:30 as online

copyright 2017 CBRC Lab Amirkabir University. All Rights Reserved