Services

CBRC weekly Seminars - Autumn 2020


Topic Finding suitable combinations for drug discovery
Description
امکان یافتن زیرساختارهای مناسب در فرایند کشف دارو یک مسئله مهم تلقی می‌شود. از آنجا که تعداد زیر ساختارهای شیمیایی موجود زیاد است، مسئله شناسایی و بهینه سازی یک مولکول کوچک که خاصیت شبه دارویی یا فعالیت زیستی دارد، براساس روش‌های شیمیایی کاری زمان‌بر است. به همین علت در دو دهه اخیر دانشمندان به روش‌های محاسباتی روی آورده‌اند. در این سمینار علاوه بر پاسخ به این سوال که یافتن این زیر ساختارها چه کمکی به کشف دارو خواهد کرد، چند پایگاه‌ اطلاعاتی رایج در این حوزه را مورد بررسی قرار داده، به مرور چالش‌های موجود در این کار می‌پردازیم و همچنین روش های محاسباتی کشف زیر ساختار های دارویی را معرفی می‌کنیم.
Speaker: Mehdi Paykan Heyrati
Time 18 November, 2020 18:30 as online

copyright 2017 CBRC Lab Amirkabir University. All Rights Reserved