Services

CBRC weekly Seminars - Autumn 2020


Topic Prediction of microRNA-disease associations
Description
‌روش های مقابله با بیماری در حوزه‌ی بیوانفورماتیک عموما به کشف دارو برای هدف قراردادن پروتئین ها در سلول، محدود شده است. آیا این شیوه، شیوه‌ی موثری است؟ چه مقدار از داده‌های ژنتیکی ما به پروتئین‌ها ترجمه می‌شوند؟ در شیوه‌های نوین، تمرکز محققین بر روی شناسایی آر‌ان‌ای‌ها و عملکرد‌های آن‌ها در سلول و ارتباط آن‌ها با بیماری‌ بوده است تا بتوانند با هدف قرار دادن آن‌ها گام دیگری در جهت درمان بیماری‌ها بردارند. اما مرحله‌ی اول کشف ارتباط بیماری و آر‌ان‌ای‌هاست. در این سمینار علاوه بر پاسخ به سوالات ذکر شده، پایگاه داده های مربوطه را ببرسی می نماییم روش‌های محاسباتی کشف ارتباط بیماری-میکروآران‌ای را معرفی می‌کنیم و همچنین به چالش‌هایی که با آن‌ها مواجه هستیم می‌پردازیم.
Speaker: Sohrab Salehi
Time 11 November, 2020 18:30 as online

copyright 2017 CBRC Lab Amirkabir University. All Rights Reserved